Podpora - Jak vypsat závod

Manuál

Podrobný návod pro celý postup založení závodu, exportu do PractiScore a importu výsledků najdete v souboru HOWTO LOSLEX (PDF)

Manuál pro ty, co manuály nečtou

Závod mohou vypisovat a spravovat pouze členové příslušné pořadatelské skupiny.

 • V horním menu najdi položku Administrace, rozklikni ji a vyber Vytvořit nový závod.
 • Vyplň jednotlivé položky formuláře.
 • Po odeslání formulář zkontroluje jestli jsou vyplněny všechny požadované položky. U chybně vyplněných nebo chybějících položek bude zobrazena příslušná chybová zpráva. Červeně.
 • Před odesláním formuláře nezapomeň vybrat správný stav zobrazení závodu.
  • Administrátoři systému vidí všechny závody uložené v systému, bez ohledu na stav jejich publikace.
  • Závod s příznakem Není zveřejněný vidí jen členové příslušné organizační skupiny.
  • Závodu Skrytý vidí členové organizační skupiny a závodníci do závodu již registrovaní.
  • Závod Zveřejněný pak vidí všichni, včetně návštěvníků. Registrace do závodu bez účtu není možná.

Datum a čas závodu, spuštění registrace

 • Po výběru data závodu se u nadpisů polí Spuštění online registrace a Ukončení online registrace zobrazí malé červené šipky. Po jejich rozkliknutí můžeš využít několik definovaných předvoleb pro jednoduché nastavení začátku a konce registrace do závodu.
 • Registrace se obvykle spouští měsíc před závodem, obvykle v čase 18:00. Pohárový závod musí být vypsán nejméně dva týdny před datem konáním, v případě klubového stačí týden. Podrobnosti stanovují pravidla LOS v hlavě 8.

Nastavení počtu a velikosti squadů a jejich časování

 • V příslušných polích zvol počet situací, squadů a kapacitu závodu (do této kapacity se nepočítají rozhodčí a pomahači ze squadu R). Kapacita je dělena mezi squady rovnoměrně, v případě přebývajících míst je možné zvolit, jestli mají být tato přiřazována od prvního nebo od poslednícho squadu.
 • Zvol jestli střílí všechny squady ve stejný čas nebo postupně (např. LOSíky) a vyplň příslušné časy.

Pole Partneři/sponzoři

 • Zobrazí střelcům seznam partnerů závodu.
 • Jednotlivé partnery v zápisu lze oddělit buď středníkem, nebo zalomením řádku
 • Jméno partnera může být buď v čistém textu, nebo formátováno jako Markdown odkaz závorkami ve formě [Partner](URL).
© LEX z.s., 2023 Všechna práva vyhrazena.