Ustanovení GDPR o nakládání s osobními údaji

Registrovaná osoba uděluje tímto dobrovolně souhlas LEX z.s. (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 1. jméno a příjmení
 2. číslo zbrojního průkazu
 3. e-mailová adresa
 4. telefonní číslo

Jméno, příjmení, číslo zbrojního průkazu, telefonní číslo, e-mailovou adresu je nutné zpracovat:

 1. za účelem registrace, evidence a vyhodnocení závodu, který organizuje Správce,
 2. za účelem předání informací jiné osobě, která organizuje závod, na který se registrovaná osoba přihlásí.

Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 5 let ode dne udělení souhlasu. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas a prohlašujete, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, zasláním emailu nebo dopisu Správci. Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně nebo automaticky prostřednictvím svých zaměstnanců nebo dalších pořadatelů pověřených Správcem. Pro Správce mohou data zpracovávat případně i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 1. vzít váš souhlas kdykoliv zpět,
 2. požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 3. požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 4. vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 5. požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, to se netýká údajů, jejichž zpracování vyplývá z povinnosti provozovatele střelnice ve smyslu povinné evidence ze zákona.
 6. v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na zpracovatele/správce údajů nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
© LEX z.s., 2023 Všechna práva vyhrazena.