LOS - Lidová obranná střelba LOS - Lidová obranná střelba
Jméno a příjmení piš včetně případných znaků s diakritikou
Jméno a příjmení piš včetně případných znaků s diakritikou
Přihlašovací jméno se nepoužívá jen k přihlášení do tohoto systému, jde zároveň o unikátní identifikátor střelce. Sestává pouze z písmen a číslic, velikost písmen není brána v potaz.
Heslo musí mít alespoň 8 znaků a obsahovat nejméně jednu číslici, jedno malé a jedno velké písmeno.