Seznam změn a úprav na webu

2023-11-24

 • Do sekce Podpora a nápověda / Tvorba závodu přidán podrobný PDF manuál jak vypsat a vyhodnotit závod.
 • Vylepšení logování
 • Oprava zobrazení správného času pro squad v registračním emailu.

2023-11-22

 • Přidána možnost uvést v profilu a registraci do závodu číslo EZP.
 • Upraveny informace na kontaktní stránce.
 • Oprava zobrazení správné časové zóny závodu v ICS přiloženém do registračního emailu.
 • Logování registrací do závodů.

2023-11-04

 • Export kalendáře závodů ve formátu iCal.
 • Optimalizace načítání nekterých modelů a závislostí pro zrychlení načítání stránek.

2023-11-03

 • Update seznamu MPi zbraní (lepší formulace u 1911, Glock 43).
 • Drobné opravy chování při importu výsledků závodu.
 • Nové PDF pro pořadatele - výsledky závodu pro vyhlášení.

2023-10-23

 • Editace závodu: Validace poznámky k platbě, povolené znaky jsou písmena, číslice a znaky $%*+-./:
 • Editace zváodu: Přidána možnost "Bude jmenován" pro výběr hlavního rozhodčího závodu.

2023-10-23

 • Správa závodu: Přidán export emailových adres závodníků, u kterých není potvrzeno přijetí startovného.
© LEX z.s., 2023 Všechna práva vyhrazena.