Seznam změn a úprav na webu

2024-06-01

 • Admin modul - správa uživatelů
 • Lepší validace uživatelů importovaných z PS
 • Upravena validace LEX_Hash, uživatelé zadávají místo kontrolního kódu členské číslo
 • Opraven export závodů tak, aby doplnění jména uživatele bylo součástí pole příjmení
 • Vylepšeno potvrzení úspěšného uložení změn v profilu uživatele
 • Implementován seznam nedovolených přihlašovacích jmen
 • Odemknutí změny LOSAliasu pro uživatele s generovaným GUID aliasem
 • Do registračního formuláře nového uživatele přidána položka potvrzení emailové adresy
 • PSC Export - Šablona pro typ závodu Hodnocené střelby
 • Update modulů dle dostupných verzí
 • Dolazeny styly a rozvržení horního menu
 • Stránka s přehledem střelnic
 • Mapa v detailu střelnice změnena na Google Mapy namísto OpenStreetMap
 • Konec registrace lze nyní nastavit i v průběhu dne závodu (před startem první prezentace)
 • Druhá a další registrace do závodu jako MZ vynucena jen pro Mistrovství, Pohárový závod nebo Hodnocené střelby
 • Opraveno automatické přizpůsobení výšky textarea polí v editaci závodu.
 • Na stránku správy závodu přidáno upozornění pro pořadatele, pokud nebyl určen hlavní rozhodčí
 • Redukováno množství zobrazovaných informací na stránce závodu u již proběhlých závodů
 • Nové střelnice nyní mohou administrátoři přidávat před formulář na webu
 • Mnoho dalších drobných oprav a vylepšení

2024-04-26

 • Úprava textace stránky s kontakty.
 • Drobné opravy stylů na stránkách

2024-04-17

 • Oprava zobrazení stavu členství v LEX při registraci střelce pořadatelem
 • Oprava zobrazení šířky pole v dialogu ručního přidání střelce pořadatelem

2024-04-16

 • Interní fixy
 • Nové zobrazení vyhodnocení závodů Hodnocených střeleb
 • Omezení přijímaných formátů pro import výsledků závodu
 • Oprava indexování stagí v případě promazaných stagí
 • Oprava importu závodů exportovaných z IPhone PractiScore
 • Dynamický filtr seznamu závodů

2024-03-14

 • Ve výsledkové listině je nyní možno vidět i střelce s DQ

2024-03-11

 • Zobrazení LOSAliasu v registrační listině (pouze přihlášeným)
 • Správa závodu - přidán počet DQ střelce v posledních 12 měsících
 • Správa závodu - přidána možnost zobrazit stav zaplacení přihlášených v tabulce squadů
 • Střelnicím přidáno info o spádovém kraji
 • Drobná úprava zobrazení výpisu závodů.
 • Přidán nový formát exportu dat závodu (TSV)

2024-02-26

 • Zveřejnění výsledků poháru LOS.

2024-02-16

 • Oprava ořezu názvu exportovaného souboru.
 • Oprava vyplnění čísla ZP uživatele do registrace, je-li registrován pořadatelem.
 • Odstranění nutnosti vyplnění Divize pro nestřelecké události.
 • Přidán typ závodu Hodnocené střelby.
 • Doladění stylů v exportu prezenčního formuláře.

2024-01-23

 • Oprava iCal exportu tak, aby jej správně zobrazoval i Google kalendář.
  Díky Haggymu za konzultace a participaci.
 • Opravy různých drobností.

2024-01-04

 • Publikace upravených pravidel LOSíku.

2023-11-24

 • Do sekce Podpora a nápověda / Tvorba závodu přidán podrobný PDF manuál jak vypsat a vyhodnotit závod.
 • Vylepšení logování
 • Oprava zobrazení správného času pro squad v registračním emailu.

2023-11-22

 • Přidána možnost uvést v profilu a registraci do závodu číslo EZP.
 • Upraveny informace na kontaktní stránce.
 • Oprava zobrazení správné časové zóny závodu v ICS přiloženém do registračního emailu.
 • Logování registrací do závodů.

2023-11-04

 • Export kalendáře závodů ve formátu iCal.
 • Optimalizace načítání nekterých modelů a závislostí pro zrychlení načítání stránek.

2023-11-03

 • Update seznamu MPi zbraní (lepší formulace u 1911, Glock 43).
 • Drobné opravy chování při importu výsledků závodu.
 • Nové PDF pro pořadatele - výsledky závodu pro vyhlášení.

2023-10-23

 • Editace závodu: Validace poznámky k platbě, povolené znaky jsou písmena, číslice a znaky $%*+-./:
 • Editace zváodu: Přidána možnost "Bude jmenován" pro výběr hlavního rozhodčího závodu.

2023-10-23

 • Správa závodu: Přidán export emailových adres závodníků, u kterých není potvrzeno přijetí startovného.
© LEX z.s., 2023 Všechna práva vyhrazena.