Jarní pistole

Jarní pistole
Střelnice:
Pořadatel:
KVZ Teplice
Viditelnost závodu:
Zveřejněný
Druh závodu:
Pohárový závod, Krátká zbraň
Datum závodu:
7. dubna 2024
Ředitel závodu:
Jan Prepletaný
Hlavní rozhodčí:
Bude jmenován
Startovné:
Členové LEX: 600 Kč
Ostatní závodníci: 700 Kč
Počet situací:
6
Prezentace:
08:45 - 08:55
Trvání závodu:
09:00 - 14:00
Kapacita závodu:
90 (plus rozhodčí)
Registrace:
Registrace skončila.
Kalibrační zbraň:
Glock 19
Omezení ráže nebo výkonu:
1500 J
Tajné situace:
Ne
Svítilna:
Ne
Instrukce k závodu:
Zobrazit celý text...
Rozhodčí a pomocníci mohou závod odstřílet v Prematchi ve sg. "R". Sq. "R" je určen výhradně pro rozhodčí a pomocníky. Závodníci mohou v Prematchi startovat ve výjimečných případech, vždy však po předchozí dohodě s ředitelem závodu. Závodník, který se přihlásí do sg. "R" bez předchozí dohody s ředitelem závodu může být z registrace smazán, a to be nároku na vrácení startovného.
Prematch se bude střílet 6.4.2024 od 10:00 do cca 14:00 h.

GDPR
Všichni závodníci, kteří se registrují do závodu udělují pořadateli souhlas se sdílením jeho dat za účelem zpracování výsledkových listin apod. a s jejich sdílením (internet, WhatsApp apod.). Dále udělují pořadateli souhlas s pořizováním svých fotografií a videí ze závodu a jejich dalším sdílením (internet, WhatsApp apod.)

Sportovně - technické podmínky:
Povolené zbraně dle pravidel LOS, přičemž platí, že zbraň musí být skrytá pod oblečením. V případě, že závodník použije v závodu pouzdro s pojistkou proti vytažení zbraně, kterou musí ovládat ukazovákem střílející ruky, bude start s takovým pouzdrem podmíněn prázdnou komorou zbraně. Pokud budou v závodě zařazené padací terče typu Pepper-Popper, bude k jejich poražení potřebná hybná energie střely náboje 9 Luger se střelou FMJ 115 grs. Kalibrační zbraň Glock 19.

Občerstvení: Zajištěno v obvyklé míře

Povinnosti závodníků:
Dodržovat bezpečnostní předpisy a pravidla při manipulaci se zbraněmi. Dodržovat zákaz požívání alkoholických nápojů před střelbou a během střelby.
Závodník startuje na vlastní nebezpečí. Zaplacením startovného stvrzuje, že byl seznámen s pravidly soutěže a bezpečnosti na střelnici.
Při porušení těchto pravidel bude okamžitě diskvalifikován bez nároku na vrácení startovného.

Zdravotní zajištění: nemocnice s poliklinikou Teplice

Kontaktní osoba: Jan Prepletaný, Teplická 277,
417 61 Bystřany, tel./zázn. 417 577 991
776 093 341, e-mail: jan.prepletany@volny.cz
Skrýt text...
Výsledky
© LEX z.s., 2023 Všechna práva vyhrazena.