Napoleonova návštěva v Jablonném v P. - Antares Cup 2023

Napoleonova návštěva v Jablonném v P. - Antares Cup 2023
Střelnice:
Pořadatel:
Antares Defense
Viditelnost závodu:
Zveřejněný
Druh závodu:
Pohárový závod, Krátká zbraň
Datum závodu:
9. září 2023
Ředitel závodu:
Miroslav Starčevič
Hlavní rozhodčí:
Miroslav Starčevič
Startovné:
Členové LEX: 600 Kč
Ostatní závodníci: 650 Kč
Počet situací:
4
Prezentace:
08:00 - 09:00
Trvání závodu:
09:00 - 17:00
Kapacita závodu:
52 (plus rozhodčí)
Registrace:
Registrace skončila.
Kalibrační zbraň:
Walther PDP - 9mm Luger
Omezení ráže nebo výkonu:
Pouze pistolové (revolverové) střelivo povolené podle zákona o zbraních, zakázáno průbojné a svítící.
Tajné situace:
Ne
Svítilna:
Ne
Instrukce k závodu:
Zobrazit celý text...
Účast
střelci s platným zbrojním průkazem, nebo osoby pod dohledem a vždy se souhlasem pořadatele!

Požadované doklady
zbrojní průkaz, průkaz zbraně a průkaz LEX (pokud se uplatňuje sleva)

Startovné
Kontrolováno a mazáno v polovině registračního okna.
Při odhlášení ze závodu z jakéhokoli důvodu se startovné vrací max. 7 dnů před konáním závodu (nutné oznámit mailem na pořadatele), je ale možné ho převést na jiného střelce, který se daného závodu zúčastní. Nutné následně nahlásit při registraci!

Rozhodčí a pomocníci
přihlášení do rozhodčích a pomocníků pouze po dohodě s pořadatelem (info@antaresdefense.cz)

Zbraně
Zbraň libovolná krátká kulová a dlouhá kulová zbraň na pistolové střelivo (PDW), splňující podmínky pravidel LOS. Jsou zakázány úpravy zbraní, které mají za následek snížení její bezpečnosti. Není dovoleno použít dlouhou kulovou zbraň na puškové střelivo!

Vybavení pro krátkou zbraň
Pouzdro svislé opaskové, upevněné na opasku na straně silné ruky na úrovni pánevní kosti a stehenní pouzdro, které splňuje podmínku bezpečného nošení zbraně, kryjící lučík zbraně, popřípadě pouzdro dle pravidel LOS. Vyloučena jsou vodorovná podpažní a zádová pouzdra, pouzdra pro křížové tasení a sportovní IPSC pouzdra.
Pouzdro na zásobníky je doporučeno alespoň pro dva zásobníky, u revolverů pomůcka pro rychlé přebití nebo pouzdro na náboje.

Vybavení pro dlouhou zbraň na pistolové střelivo (PDW)
Bezpečnostní vlaječka je vždy vyžadována!
Pouzdro na zásobníky je doporučeno alespoň pro dva zásobníky. Na dlouhou zbraň je přípustné stehenní pouzdro na zásobníky.

Oblečení
Skryté nošení zbraně - Bude vyžadováno skryté nošení krátké zbraně.
Oblečení - Závodník volí oblečení dle aktuálního počasí. Pohodlné civilní nebo taktické oblečení a pevná outdoorová nebo sportovní obuv.
Ochranné pomůcky - Opasek, střelecké ochranné brýle, ochrana sluchu (sluchátka, špunty…). Ochrana zraku a sluchu je pro střelce povinná. Ochranné brýle jsou povinné na každém střeleckém úseku i pro každého návštěvníka!

Bezpečnost
Vstup na střelnici s vybitou zbraní - lze použít vybíjecí místo. Pohyb na střelnici pouze s vybitou zbraní a spuštěným kohoutem nebo bicím mechanismem. U PDW je vždy vyžadována bezpečnostní vlaječka!
Nabíjení zbraní na střelnici pouze na situaci výhradně na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní pouze ve vyznačených bezpečných zónách. Přísný zákaz jakékoli manipulace se střelivem a zásobníky v bezpečnou zóně.
Manipulace se střelivem, např. páskování zásobníků, kdekoliv mimo bezpečnou zónu.
Při jakémkoli porušení bezpečnosti jsou správce střelnice a jím pověřené osoby, ředitel soutěže a jím pověřené osoby oprávněni neukázněného účastníka okamžitě vyloučit ze soutěže bez vrácení příspěvku, případně jej vykázat ze střelnice.
Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za veškerou jimi způsobenou škodu a újmu.

Zdravotní zajištění a opatření
Každý závodník se musí řídit aktuálními protiepidemickými pokyny Ministerstva zdravotnictví. Na závodech je k dispozici lékárnička k poskytnutí první pomoci, jinak volat 155.
Skrýt text...
Příběh nebo popis situací:
Zobrazit celý text...
Napoleonovo neúspěšné ruské tažení roku 1812 znamenalo začátek konce francouzského císařství. Začala se tvořit nová protifrancouzská koalice (Rusko, Prusko a Švédsko) výrazně podporovaná Anglií. Rakousko, spojenec Francie, zaujalo díky diplomatickému umění knížete Metternicha roli zprostředkovatele. Po nezdařeném Pražském mírovém kongresu přistoupilo Rakousko o půlnoci 10. srpna 1813 na stranu koalice a vyhlásilo Napoleonovi válku.
Proti Napoleonovi stály nyní tři armády:
• Česká (Hlavní) armáda - 224 000 mužů a 398 děl; pod velením Karla Schwarzenberga
• Slezská armáda - 95 000 mužů a 356 děl; pod velením pruského maršála Blüchera
• Severní armáda - 146 000 mužů a 387 děl; pod velením bývalého fr. maršála a Napoleonova švagra, nyní švédského korunního prince Bernadotta
Šéf generálního štábu České armády Jan Josef Václav hrabě Radecký určil pro všechny armády jediný cíl - vyhýbat se hlavní bitvě dokud se všechny armády nespojí k rozhodujícímu útoku.

Napoleon soustředil svou armádu (400 000 mužů) v Sasku a svůj boj chtěl zahájit útokem na Slezskou armádu, kterou považoval za nejsilnější spojeneckou armádu. Ještě 18.8 totiž neznal skutečný stav České armády. Útokem na Slezskou armádu chtěl zároveň spojenecké síly rozdělit a jednotlivě zničit. Po porážce Slezské armády zamýšlel Napoleon zaútočit na Českou armádu, která ohrožovala jeho hlavní opěrný bod - Drážďany. Hodlal obsadit Prahu a pokračovat na Vídeň a tím přinutit Rakousko k uzavření míru.
Dne 17. 8 večer překročil české hranice nedaleko Frýdlantu polský oddíl maršála Poniatowského v počtu 40 000 mužů. Po krátkém boji slabé rakouské oddíly ustoupily. V dalších dnech tato malá diverze přerostla v zábor velké části severních Čech. Kromě Frýdlantu byly obsazeny též Rumburk (18.8.), Varnsdorf (18.8.), Jablonné v Podještědí (19.8.), Liberec (20.8.), Česká Lípa (23.8.) a řada dalších menších měst a vesnic (Svor, Cvikov, Nový Bor, Zákupy, Mimoň, Český Dub...).
V okolí Petrovic u Jablonného v Podještědí došlo k večeru 19. 8 k nevelké, asi tříhodinové srážce mezi postupujícími Francouzi a rakouskými husary a polními myslivci. Po ústupu rakouských oddílů generálmajora Neipperga vyšlo duchovenstvo a městští radní vstříc Francouzům s prosbou, aby město bylo ušetřeno. Jablonné však přesto prožilo těžkou noc, neboť „bylo hodně drancováno a hanobeno“. Městu byla vypsána kontribuce v potravinách a byli zajati rukojmí. Ukázalo se však, že zajatci byli „deputací“, která měla být vyslána k Napoleonovi do Žitavy.
Ještě téhož dne večer se Napoleon vydal s doprovodem přes Petrovice a Kněžice do Jablonného. Zde se usadil v loveckém zámečku Pachtů z Rájova a přijal místní „deputaci“ - farního administrátora P. Zükerta, městského radního Turka a panského justiciára. Napoleon se navíc ptal i na opevnění u Mělníka a početní stav rakouských oddílů, které chránily Jablonné. Také se ptal, jaké je smýšlení Čechů. Jeho oddíly mezitím provedly hlídkový průzkum až k Mělníku. Výsledkem průzkumu byly potřebné a cenné informace o spojení rusko-pruské pomocné armády s rakouskými oddíly České armády. Ještě téhož dne v 10 hodin v noci odjíždí Napoleon zpět do Žitavy.

Zde náš příběh v naší alternativní realitě začíná…
Zbraně, výstroj, taktika a technologie jsou mnohem pokročilejší.
Jste spořádaný občan Jablonného v Podještědí, člen spolku Ostrostřelců mající právo držet střelnou zbraň a prošel jsi výcvikem od zemského ministerstva pro vnitřní záležitosti. Ostrostřelci z okolních měst mají sami dost práce s francouzskými vojáky, kteří kradou, na co přijdou a někdy neváhají znásilňovat místní krásné obyvatelky.
Ocitneš se ve čtyřech situacích, kde budeš odolávat francouzským nájezdníkům.
Budete chránit obyvatele Rumburku, Varnsdorfu a Jablonného v Podještědí před nájezdnými a drancujícími francouzskými vojáky a tím bránit jak majetek těchto obyvatel, tak i jejich holé životy.
V neposlední řadě se budete snažit zastavit celou tuto válečnou mašinérii francouzského císaře Napoleona I. di Bonaparta tím, že využijete jeho návštěvy v Jablonném v Podještědí. Vojsko bez velitele by se rozprchlo a táhlo zpátky domů do Francie. Tím byste ušetřili tisíce životů, které by jinak byly promarněny.
Ukažte, že zemské ministerstvo pro vnitřní záležitosti a vaši sousedé mohou svěřit v klidu své životy i majetek právě vám.
Skrýt text...
Partneři nebo sponzoři:
Výsledky
© LEX z.s., 2023 Všechna práva vyhrazena.