Hodnocené střelby - DonShot Brno

Hodnocené střelby - DonShot Brno
Střelnice:
Pořadatel:
DonShot
Viditelnost závodu:
Zveřejněný
Druh závodu:
Hodnocené střelby, Krátká zbraň
Datum závodu:
12. srpna 2024
Ředitel závodu:
David Klementa
Hlavní rozhodčí:
David Klementa
Startovné:
Členové LEX: 400 Kč
Ostatní závodníci: 400 Kč
Platební podmínky:
Platba na místě přímo střelnici po příchodu.
Počet situací:
1
Prezentace:
Squad 1: 18:00 - 18:15
Squad 2: 19:00 - 19:15
Trvání závodu:
Squad 1: 18:15 - 19:00
Squad 2: 19:15 - 20:00
Počet registrovaných:
0 / 20 (plus rozhodčí: 1)
Registrace:
Registrace skončí 12. srpna 2024 10:00
(
0 : 0 : 0 : 0
)
Pro registraci do závodu se musíš přihlásit nebo si vytvořit nový účet.
Kalibrační zbraň:
CZ 75 SP-01 Shadow, 9mm Luger
Omezení ráže nebo výkonu:
Střelivo: Pouze povolené podle zákona, s měkkým (neocelovým) jádrem. Běžné ráže lze zakoupit na střelnici za standardní tržní cenu.
Vklad při protestu
0 Kč
Tajné situace:
Ne
Svítilna:
Ne
Dostupnost kantýny:
Ano
Dostupnost toalet:
Ano
Instrukce k závodu:
Zobrazit celý text...
Hodnocené střelby (HS) systému střelecké přípravy dle zákona 14/2021 a nařízení vlády 255/2021 jsou krátkým dynamickým střeleckým cvičením určeným pro krátkou palnou kulovou zbraň vhodnou pro skryté nošení.

HS jsou povinnou součástí Základní aprobace (po absolvování kurzů MV-101 a MV-102), a taktéž jsou v kalendářním roce povinným předpokladem pro získání dotovaného střeliva pro účastníky programu MV-1-500 (samostatná příprava držitele pokročilé aprobace).
Střílí se ze skrytého nošení, tedy při pohybech a pozicích simulujících běžné denní úkony nesmí být vidět žádná část zbraně, pouzdra, ani zásobníků.
Ke cvičení budou použity terče a zakázané siluety LOS. Pro HS se zásah jakékoliv hodnocené zóny terče bere jako platný bez rozdílu mezi zónami.
Celé cvičení je právě na 12 hodnocených ran (2 výstřely na každý z terčů). První zásobník musí obsahovat právě 6 nábojů, druhý zásobník musí obsahovat alespoň 6 nábojů. Počet nábojů a zásobníků od druhého zásobníku dále není nikterak omezen, ale každý výstřel nad stanovený přesný počet je penalizován. Počáteční stav pistole je „první zásobník v šachtě, prázdná komora“. Revolvery začínají standardně připraveny ke střelbě nabity maximálně šesti náboji.
K měření HS bude použit standardní střelecký timer, který situaci startuje akustickým signálem a snímá čas každého jednotlivého výstřelu.
Pro úspěšné absolvování HS je nutné stihnout celé cvičení v limitu 40 sekund včetně penalizací a nesmí být zasažena žádná zakázaná silueta.
Penalizace +5 sekund je udělena za následující:
• Pokud první zásobník obsahuje méně nebo více než 6 nábojů, a to za každou jednotlivou odchylku.
• Každý chybějící zásah v hodnocené zóně terče.
• Překročení linie pro krytí, za každý výstřel.
• Střelba z krytu, kdy ruce střelce viditelně přesáhnou linii krytu směrem k terčům, za každý výstřel.
• Za každý výstřel překračující středovou osu situace.
• Za každý výstřel na terč č. 4, který není proveden za pohybu vpřed.
• Za každý výstřel na terč č. 4, který je proveden po překročení první terčové linie.
• Za provedení přebití dříve, než po vystřílení prvního zásobníku (s ohledem na případné řešené závady).
• Za opuštění krytu dříve, než bylo 6x vystřeleno, nebo než je plně dokončené přebití.
• Za každý výstřel nad určených 12.
• Za zásah kterékoliv zástěny/krytu.

K účasti je potřeba dostavit se zavčas již na prezentaci.

! Nezapomeňte ve svém profilu zkontrolovat zadané platné číslo ZP. Bude uvedeno na potvrzení o absolvování a pokud bude chybné, nebude Vám potvrzení PČR uznáno. !

Žádáme zájemce, aby ideálně Squady plnili postupně od prvního.

Bezpečnost : Po příchodu na střelnici vybít u vybíjecího zařízení. Pohyb na střelnici dále pouze s vybitou zbraní v pouzdře, se spuštěným kohoutem a bez zásobníku. Nabíjení zbraně na střelnici pouze na palebné čáře na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní je možná pouze po schválení řídícím střeleb na jím určeném místě. Manipulace se střelivem, např. napáskování zásobníků, není omezena. Ochrana zraku a sluchu je povinná. Porušení bezpečnosti znamená okamžitou diskvalifikaci účastníka, bez nároku na vrácení účastnického poplatku. Účastníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za jimi způsobenou škodu a újmu.

Průběh : Po příchodu se zapsat do knihy návštěv, zaplatit poplatek, vybít u vybíjecího zařízení, a přesunout se na učebnu na briefing. V rámci briefingu proběhne kontrola prezence a ZP, kontrola provedené platby (účtenka od střelnice), kontrola vybavení. Po briefingu přesun na střeliště a střelba dle NV 255/2021.
Skrýt text...
Jiné požadavky nebo omezení :
Pokud dopředu víte, že se Hodnocených střeleb nebudete moci zúčastnit, zavčas se prosím odhlašte, abyste uvolnili místo případným dalším zájemcům.
Partneři nebo sponzoři:
Opt: 1
0 / 10
0 / 10
D**** K*******
© LEX z.s., 2023 Všechna práva vyhrazena.