2. Lišovská pohárovka

2. Lišovská pohárovka
Střelnice:
Pořadatel:
zabavnestrileni.cz
Viditelnost závodu:
Zveřejněný
Druh závodu:
Pohárový závod, Krátká zbraň
Datum závodu:
7. září 2024
Ředitel závodu:
David Lysoněk
Hlavní rozhodčí:
Bude jmenován
Startovné:
Členové LEX: 600 Kč
Ostatní závodníci: 650 Kč
Platební údaje:
Číslo účtu: 670100-2218842285/6210
Variabilní symbol: 20240017
Poznámka k platbě: LOS 7.9.2024 Lišov
Platební podmínky:
Splatnost do 3 dnů od registrace. Možný pouze převod startovného na jinou osobu.
Počet situací:
5
Prezentace:
Squad 1: 08:40 - 09:00
Squad 2: 08:40 - 09:00
Squad 3: 08:40 - 09:00
Squad 4: 08:40 - 09:00
Squad 5: 12:00 - 12:30
Squad 6: 12:00 - 12:30
Squad 7: 12:00 - 12:30
Squad 8: 12:00 - 12:30
Trvání závodu:
Squad 1: 09:00 - 12:30
Squad 2: 09:00 - 12:30
Squad 3: 09:00 - 12:30
Squad 4: 09:00 - 12:30
Squad 5: 12:30 - 16:00
Squad 6: 12:30 - 16:00
Squad 7: 12:30 - 16:00
Squad 8: 12:30 - 16:00
Kapacita závodu:
40 (plus rozhodčí)
Registrace:
Registrace začne 7. srpna 2024 18:00
Pro registraci do závodu se musíš přihlásit nebo si vytvořit nový účet.
Kalibrační zbraň:
9mm Luger P10C
Vklad při protestu
1000 Kč
Tajné situace:
Ne
Svítilna:
Ne
Dostupnost kantýny:
Ano
Dostupnost toalet:
Ano
Instrukce k závodu:
Zobrazit celý text...
Dopolední squady 1-4: Prezentace: 8:40 - 9:00, začátek závodu: 9:00 (konec cca 12:30)
Odpolední squady 5-8: Prezentace: 12:30 - 12:45, začátek závodu: 12:30 (konec cca 16:00)

Po registraci je nutno zaplatit do 3 pracovních dnů startovné na účet pořadatele:
Číslo účtu: 670100-2218842285/6210
Variabilní symbol: 20240016
Do poznámky pro příjemce uveďte jméno a příjmení střelce.
Startovné: 600Kč členové LEX / 650Kč

Rozhodčí a pomocníci mi napište na email a domluvíme se.

Startovné se nevrací, pouze je možné převést na jiného závodníka.

Účast: Všichni střelci s platným zbrojním průkazem.

Doklady: průkaz totožnosti, zbrojní průkaz, průkaz zbraně, případně průkaz člena LEX.

Protesty: Řeší se ihned s vkladem 1000,-Kč u hlavního rozhodčího, jeho rozhodnutí je definitivní

Ceny: Dle možností pořadatele.

Zbraně/kategorie: dle pravidel LOS

Počet střeleckých situací, terčů: plán je 5 situací.

Pravidla soutěže: Dle pravidel LOS.

Bezpečnost: Vstup na střelnici pouze s vybitou zbraní! Pohyb na střelnici pouze s vybitou zbraní. Nabíjení zbraně na střelnici pouze na palebné čáře výhradně na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní pouze ve vyznačené bezpeční zóně. V bezpečné zóně je přísný zákaz manipulace s jakýmkoliv střelivem. Se střelivem je povoleno manipulovat kdekoliv mimo bezpečnou zónu. Ochrana zraku a sluchu povinná. Kvalitní obuv také povinná. Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědní za jimi způsobenou škodu a újmu.
Občerstvení bude možné zakoupit na střelnici.
Informace o zpracování osobních údajů
Registrovaný startující udělujete tímto dobrovolně souhlas pořadateli Pavel Petráň (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
a) jméno a příjmení
b) číslo zbrojního průkazu
c) e-mailová adresa
d) telefonní číslo
Jméno, příjmení, číslo zbrojního průkazu, telefonní číslo, e-mailovou adresu je nutné zpracovat:
a) za účelem registrace, evidence a vyhodnocení závodu, který organizuje Správce.
b) pro marketingové účely Správce, tj. zejména zveřejňování informací o průběžné činnosti Správce.
Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 5 let ode dne udělení souhlasu.
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas a prohlašujete, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, zasláním emailu nebo dopisu Správci.
Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně nebo automaticky prostřednictvím svých zaměstnanců nebo dalších pořadatelů pověřených Správcem. Pro Správce mohou data zpracovávat případně i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.
Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
a) vzít váš souhlas kdykoliv zpět,
b) požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
c) požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
d) vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
e) požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, to se netýká údajů, jejichž zpracování vyplývá z povinnosti provozovatele střelnice ve smyslu povinné evidence ze zákona.
f) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na zpracovatele /správce) údajů nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pokud nebude k dispozici dostatečný počet schválených rozhodčích a pomocníků, potřebných pro bezproblémový průběh závodu, vyhrazuje si pořadatel právo závod zcela zrušit, popř. zpětně omezit kapacitu závodu.

Změna propozic vyhrazena.

Kontakt:
David Lysoněk
Tel. 776 338 944
Skrýt text...
© LEX z.s., 2023 Všechna práva vyhrazena.