Podzimní puška

Podzimní puška
Střelnice:
Žalany
Pořadatel:
KVZ Teplice
Viditelnost závodu:
Zveřejněný
Druh závodu:
Klubový závod, Puška
Datum závodu:
26. listopadu 2023
Ředitel závodu:
Jan Prepletaný
Hlavní rozhodčí:
Jan Prepletaný
Startovné:
Členové LEX: 600 Kč
Ostatní závodníci: 700 Kč
Platební údaje:
Číslo účtu: 2702111521/2010
Variabilní symbol: 2611+startovní číslo
Poznámka k platbě: LOS261123
Platební podmínky:
splatnost 7 dnů
Počet situací:
6
Prezentace:
08:00 - 08:45
Trvání závodu:
09:00 - 15:00
Kapacita závodu:
90 (plus rozhodčí)
Registrace:
Registrace začne 26. října 2023 18:00
Pro registraci do závodu se musíš přihlásit nebo si vytvořit nový účet.
Kalibrační zbraň:
bude upřesněno
Vklad při protestu
500 Kč
Tajné situace:
Ne
Svítilna:
Ne
Dostupnost kantýny:
Ano
Dostupnost toalet:
Ano
Instrukce k závodu:
Zobrazit celý text...
Pořadatel: KVZ Teplice
Datum konání: Prematch – sobota 25.11.2022 od cca 10:00 h
Hlavní závod neděle, 26. 11. 2022
Místo konání: Sportovní střelnice Žalany
Hlavní závod: 6 stage dle pravidel LOS, Klubový závod LOSu
Hodnocené divize:
Větší kulová zbraň (Kulovnice) –samonabíjecí, opakovací, PDW

Minimální spotřeba munice – 90 ks

Po registraci je nutno do 7 dnů zaplatit startovné na účet pořadatele 2702111521/2010 jinak bude registrace zrušena. Na stránkách KVZ Teplice je možná platba přes QR-kód pro úhradu startovného.
Do poznámky v elektronickém bankovnictví uveďte „LOS 26.11.2023 – Příjmení jméno

Ředitel soutěže:, Jan Prepletaný předseda KVZ Teplice

Organizační výbor: Jan Prepletaný
Josef Zicha
Pavel Horký
Jaromír Punčochář
Hlavní rozhodčí: Jan Prepletaný
Rozhodčí na pal. čáře: vyškolení RO, jmenovaní LEXem
Zpracování výsledků: Dle hodnocení LOS, Lubomír Pojer

Podmínky účasti: Soutěže se mohou zúčastnit držitelé ZP.
Registrace předem na adrese: http://los.zbranekvalitne.cz/rocniky/2022/#kpm

Kapacita závodu: cca 90 lidí Po naplnění kapacity závodu lze ve výjimečných případech startovat jen se souhlasem ředitele závodu.

Příležitostný příspěvek:
Hlavní závod: Pro členy sdružení LEX - 600 Kč
Pro ostatní - 700 Kč


Časový plán:
8:00 – 8:45 hod. prezentace, kontrola zbraní a pouzder
8:45 – 9:00 hod. poučení závodníků
9:00 hod. zahájení střelby na všech stanovištích
Předpokládané ukončení a vyhlášení hlavního závodu do 15:00 h. V Prematchi mohou startovat jen pořadatelé a rozhodčí, dále pak jen ti závodníci, kteří se z vážného důvodů nemohou zúčastnit hlavního závodu, vždy však po dohodě s ředitelem závodu.

Povinné doklady:
- zbrojní průkaz a průkaz zbraně

Sportovně - technické podmínky:
Povolené zbraně dle pravidel LOS. Zbraně na střelnici mohou být přenášeny pouze prázdné, s vyjmutým zásobníkem (prázdnou nábojovou schránkou), v transportním obalu. Pokud bude zbraň již mimo transportní obal, musím kromě výše pospaného stavu mít v komoře zasunutu komorovou vlaječku a musí hlavní směřovat kolmo vzhůru (lze i hlavní dolu k zemi) Pokud budou v závodě zařazené padací terče typu Pepper-Popper, bude k jejich poražení potřebná hybná energie střely náboje 9 Luger se střelou FMJ 115 grs. Kalibrační zbraň POF (HK) MP5. Protesty se podávají hlavnímu rozhodčímu s vkladem 500 Kč. Vklad při zamítnutí protestu propadá v prospěch pořadatele.

Občerstvení: Drobné občerstvení bude zajištěno

Povinnosti závodníků:
Dodržovat bezpečnostní předpisy a pravidla při manipulaci se zbraněmi. Dodržovat zákaz požívání alkoholických nápojů před střelbou a během střelby.
Závodník startuje na vlastní nebezpečí. Zaplacením startovného stvrzuje, že byl seznámen s pravidly soutěže a bezpečnosti na střelnici.
Při porušení těchto pravidel bude okamžitě diskvalifikován bez nároku na vrácení startovného.
Všichni závodníci kteří se do závodu registrují berou na vědomí, že jejich data, fotografie a videa mohou být dále sdílena, zejména prostřednictvím internetu a udělují k tomuto pořadateli závodu svůj souhlas.

Zdravotní zajištění: nemocnice s poliklinikou Teplice

Kontaktní osoba: Jan Prepletaný, Teplická 277,
417 61 Bystřany, tel./zázn. 417 577 991
Skrýt text...
© LEX z.s., 2023 Všechna práva vyhrazena.