O šišku Vysočiny

O šišku Vysočiny
Střelnice:
Pořadatel:
DEFATAS, z.s.
Viditelnost závodu:
Zveřejněný
Druh závodu:
Pohárový závod, Krátká zbraň
Datum závodu:
11. května 2024
Ředitel závodu:
Michal Lukáč
Hlavní rozhodčí:
Pavel Němeček
Startovné:
Členové LEX: 500 Kč
Ostatní závodníci: 550 Kč
Počet situací:
5
Prezentace:
09:00 - 09:30
Trvání závodu:
09:45 - 16:45
Kapacita závodu:
50 (plus rozhodčí)
Registrace:
Registrace skončila.
Kalibrační zbraň:
H11 Hellcat/9mm
Omezení ráže nebo výkonu:
600J
Tajné situace:
Ne
Svítilna:
Ne
Instrukce k závodu:
Zobrazit celý text...
!!! Pozor změna termínu na 11.5.!!!

STARTOVNÉ se platí na místě v hotovosti.

Pohárový závod dle pravidel LOS.

Minimální počet ran 72.
Minimálně 2 zásobníky (doporučeno 3).

GDPR
Všichni závodníci, kteří se registrují do závodu udělují pořadateli souhlas se sdílením jeho dat za účelem zpracování výsledkových listin apod. a s jejich sdílením (internet, WhatsApp apod.). Dále udělují pořadateli souhlas s pořizováním svých fotografií a videí ze závodu a jejich dalším sdílením (internet, WhatsApp apod.)

Sportovně - technické podmínky:
Povolené zbraně dle pravidel LOS, přičemž platí, že zbraň musí být skrytá pod oblečením. V případě, že závodník použije v závodu pouzdro s pojistkou proti vytažení zbraně, kterou musí ovládat ukazovákem střílející ruky, bude start s takovým pouzdrem podmíněn prázdnou komorou zbraně.

Občerstvení: Teplé, studené nápoje, klobásy, ...

Povinnosti závodníků:
Dodržovat bezpečnostní předpisy a pravidla při manipulaci se zbraněmi. Dodržovat zákaz požívání alkoholických nápojů před střelbou a během střelby.
Závodník startuje na vlastní nebezpečí. Zaplacením startovného stvrzuje, že byl seznámen s pravidly soutěže a bezpečnosti na střelnici.
Při porušení těchto pravidel bude okamžitě diskvalifikován bez nároku na vrácení startovného.
Vstup na střelnici s vybitou zbraní. Pohyb po střelnici pouze s vybitou zbraní, spuštěným kohoutem a bez zásobníku v šachtě. Nabíjení zbraně na střelnici pouze na palebné čáře výhradně na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní pouze ve vyznačených bezpečných zónách – zde přísný zákaz manipulace se střelivem! Manipulace se střelivem kdekoliv mimo bezpečnou zónu. Ochrana zraku a sluchu povinná. Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za jimi způsobenou škodu a újmu.
Skrýt text...
Příběh nebo popis situací:
Po krátké zimě se utkáme "O velikonoční šišku Vysočiny".
Výsledky
© LEX z.s., 2023 Všechna práva vyhrazena.