Podzimní pistole

Podzimní pistole
Střelnice:
Pořadatel:
KVZ Teplice
Viditelnost závodu:
Zveřejněný
Druh závodu:
Klubový závod, Krátká zbraň
Datum závodu:
5. listopadu 2023
Ředitel závodu:
Jan Prepletaný
Hlavní rozhodčí:
Jan Prepletaný
Startovné:
Členové LEX: 600 Kč
Ostatní závodníci: 700 Kč
Počet situací:
6
Prezentace:
08:00 - 09:45
Trvání závodu:
09:00 - 15:00
Kapacita závodu:
90 (plus rozhodčí)
Registrace:
Registrace skončila.
Kalibrační zbraň:
Glock19
Tajné situace:
Ne
Svítilna:
Ne
Instrukce k závodu:
Zobrazit celý text...
Pořadatel: KVZ Teplice
Datum konání: Prematch – sobota 4.11.2023 od cca 10:00 h
Hlavní závod neděle, 5. 11. 2023
Místo konání: Sportovní střelnice Žalany
Hlavní závod: 6 stage dle pravidel LOS, klubový závod LOSu
Hodnocené divize:
Pistole, revolver, malá pistole, malý revolver, Optik. Pozor! Závodníci s PDW nebudou do závodu připuštěni!

Minimální spotřeba munice – 50 až 60 ks

Po registraci je nutno do 7 dnů zaplatit startovné na účet pořadatele 2702111521/2010 jinak bude registrace zrušena. Na stránkách KVZ Teplice je možná platba pře QR-kód pro úhradu startovného
Do poznámky v elektronickém bankovnictví uveďte „LOS 05.11.2023 – Příjmení jméno

Ředitel soutěže:, Jan Prepletaný předseda KVZ Teplice

Organizační výbor: Jan Prepletaný
Josef Zicha
Pavel Horký
Jaromír Punčochář
Hlavní rozhodčí: Jan Prepletaný
Rozhodčí na pal. čáře: vyškolení RO, jmenovaní LEXem
Zpracování výsledků: Dle hodnocení LOS, Lubomír Pojer

Podmínky účasti: Soutěže se mohou zúčastnit držitelé ZP.
Registrace předem na adrese: https://www.loslex.cz/contest/16

Kapacita závodu: cca 90 lidí Po naplnění kapacity závodu lze ve výjimečných případech startovat jen se souhlasem ředitele závodu.

Příležitostný příspěvek:
Hlavní závod: Pro členy sdružení LEX - 600 Kč
Pro ostatní - 700 Kč


Časový plán:
8:00 – 8:45 hod. prezentace, kontrola zbraní a pouzder
8:45 – 9:00 hod. poučení závodníků
9:00 hod. zahájení střelby na všech stanovištích
Předpokládané ukončení a vyhlášení hlavního závodu do 15:00 h. V Prematchi mohou startovat jen pořadatelé a rozhodčí, dále pak jen ti závodníci, kteří se z vážného důvodů nemohou zúčastnit hlavního závodu, vždy však po dohodě s ředitelem závodu.

Povinné doklady:
- zbrojní průkaz a průkaz zbraně

Sportovně - technické podmínky:
Povolené zbraně dle pravidel LOS, přičemž platí, že zbraň musí být skrytá pod oblečením. V případě, že závodník použije v závodu pouzdro s pojistkou proti vytažení zbraně, kterou musí ovládat ukazovákem střílející ruky, bude start s takovým pouzdrem podmíněn prázdnou komorou zbraně. Pokud budou v závodě zařazené padací terče typu Pepper-Popper, bude k jejich poražení potřebná hybná energie střely náboje 9 Luger se střelou FMJ 115 grs. Kalibrační zbraň Glock 19. Protesty se podávají hlavnímu rozhodčímu s vkladem 500 Kč. Vklad při zamítnutí protestu propadá v prospěch pořadatele.

Občerstvení: Drobné občerstvení bude zajištěno

Povinnosti závodníků:
Dodržovat bezpečnostní předpisy a pravidla při manipulaci se zbraněmi. Dodržovat zákaz požívání alkoholických nápojů před střelbou a během střelby.
Závodník startuje na vlastní nebezpečí. Zaplacením startovného stvrzuje, že byl seznámen s pravidly soutěže a bezpečnosti na střelnici.
Při porušení těchto pravidel bude okamžitě diskvalifikován bez nároku na vrácení startovného.
Všichni závodníci kteří se do závodu registrují berou na vědomí, že jejich data, fotografie a videa mohou být dále sdílena, zejména prostřednictvím internetu a udělují k tomuto pořadateli závodu svůj souhlas.

Zdravotní zajištění: nemocnice s poliklinikou Teplice

Kontaktní osoba: Jan Prepletaný, Teplická 277,
417 61 Bystřany, tel./zázn. 417 577 991
776 093 341, e-mail: jan.prepletany@volny.cz
Skrýt text...
Výsledky
© LEX z.s., 2023 Všechna práva vyhrazena.